COPM

COPM

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) er et standardiseret internationalt undersøgelsesredskab, som måler ændringer i en persons udførsel af aktiviteter over tid.

COPM er med til at sikre, at enhver behandling vil være fokuseret på de aktiviteter, som er vigtigst for klienten, samt på klientens egen tilfredshed med udførsel af aktiviteterne i forhold til både hjem, fritid og job.

Øget inddragelse og indflydelse har gennem undersøgelser vist, at der opnås langt større  udbytte af sundhedsfaglige indsatser.

COPM er derfor anbefalet  af Socialstyrelsen til at sikre en evidensbaseret, klientcentreret praksis af høj kvalitet.

COPM foregår som et interview i starten, undervejs og som afslutning i et ergoterapeutisk forløb.