Er du på sygedagpenge, i arbejdsprøvning, flexjob, skånejob eller revalidering

Det rette match mellem job og medarbejder

Når et mennesker er havnet på sygedagpenge og står for at skulle i arbejdsprøvning, flexjob, skånejob eller revalideres, er det af største vigtighed, at der skabes det rette match mellem personens ressourcer og funktionsniveau og jobbet.