Generelt om Ergoterapi

Som Ergoterapeut er jeg autoriseret af Sundhedsstyrelsen og arbejder altid efter gældende love, retningslinjer, aftaler og lovbestemt krav om faglig forsvarlighed.

Dette betyder selvfølgelig også, at jeg fører journal over alle forløb.

Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen – http://www.etf.dk

og medlem af Klubben for Privatpraktiserende ergoterapeuter – http://www.find-ergoterapeut.nu

Via de to link, kan du læse meget mere om ergoterapi

Hvad er Ergoterapi


Formålet med ergoterapi er at hjælpe det enkelte mennesket til at klare dagligdagen i hjemmet, i fritiden og på arbejdet med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet.

Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets fysiske og kognitive funktioner.

Ergoterapi arbejder ud fra at mennesker er unikke individer med individuelle forudsætninger, ønsker og drømme. Aktiviteter varierer fra menneske til menneske og livet igennem, men vi har alle behov for at være i aktivitet. Meningsfulde aktiviteter udvikler os, giver selvtillid og livsglæde igennem påvirkning fra vore omgivelser og igennem kontakt med andre mennesker.

Hvordan udføres Ergoterapi

Behandlingen tilrettelægges ALTID i samarbejde med klienten ud fra de problemer klienten oplever – fysisk, psykisk og socialt. Behandlingen kræver klientens aktive medvirken og udføres og evalueres ud fra faglige og pædagogiske behandlingsmetoder.