Hvad er smerter

Smerter

Gennem tiden er forståelsen af smerter markant ændret og i dag vides det, at smerter bliver produceret 100% i hjernen.

Så vi har ingen “smertenerver”, men derimod beskyttelses/farenerver, som sender signaler via rygmarven til hjernen. Hjernen foretager en analyse og vurderer, hvorvidt der skal produceres smerte. Alt dette foregår ubevidst og vores hjerne gør brug af alle tilgængelige informationer.

Vores hjerne arbejder konstant på at beskytte os og når vi oplever symptomer i vores krop, har hjernen vurderet, at der er noget galt.

Det vil med denne viden kunne fastslås, at både fysiske, psykiske og sociale omstændigheder kan bidrage til, at vi føler smerte – ofte er der noget fra alle tre kategorier, som bidrager til smerte.

Et eksempel:

Hvis du falder og slår dig, vil du opleve smerte pga. en skade, men hvis du efter 6 måneder stadig har smerter, er der ikke længere tale om en vævsskade – det betyder ikke, at du ikke føler smerte, men at der nu er tale om en anden baggrund for smerten.

Der kan være tale om, at hjernen overbeskytter kroppen. Vores hjerne kan alt for hurtigt og alt for længe producere smerte et bestemt sted.

Behandling af smerter

Ovenstående forståelse af smerter, gør ikke smerter mindre ubehagelige eller virkelige – men det giver til gengæld flere muligheder for at mindske eller fjerne smerter.