Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hverdagsterapeuten.dk/public_html/wp-includes/post-template.php on line 293

Alle borgere har værdi og ressourcer som kan findes og bringes i spil

Der er altid mange og ofte komplekse årsager til, at borgere står med et behov for udredning af funktionsniveauet.

Den enkelte borger har sin helt egen historie med sig – og det er med afsæt i denne konkret historie, jeg laver en grundig udredning.

Den anerkendende og meget individuelle tilgang reducerer barrierer og vanskeligheder og får kompetencerne og udviklingspotentialerne i spil, så der skabes et reelt billede af funktionsniveauet.

En grundig udredning af funktionsniveau i et tæt samspil med borgeren vil altid give de bedste resultater og samlet set forberede eller genskabe  arbejdsmarkedsparatheden. Borgeren vil opnå en forståelse for f.eks. at kunne kombinere sygdom eller andre hindringer med job eller uddannelse

Det rette match mellem borger og arbejdsplads

Med udgangspunkt i den konkrete arbejdsplads og specifikke arbejdsfunktion tilbyder jeg at lave en vurdering, som klarlægge hvilke kompetencer jobbet vil kræve – det være sig både fysisk, psykisk og socialt.

Det er vigtigt og af største betydning for borgere og arbejdspladser og dermed også for offentlige instanser, at der gennem udredning og vurdering  laves det korrekt match mellem borger og arbejdsplads i sager med arbejdsafprøvning, fleksjob og skånejob.

Det handler om at skabe gode medarbejdere til arbejdspladser og gode arbejdspladser til medarbejdere